Šiesty Svetový deň trombózy na Slovensku

8. októbra 2019 sa v Martine uskutočnili aktivity v rámci 6. Svetového dňa trombózy (World Thrombosis Day (SDT)) na Slovensku. Udalosť bola tradične organizovaná pod záštitou Medzinárodnej spoločnosti pre hemostázu a trombózu (International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)), špecializovaným garantom na Slovensku bola Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu (SSHT, prezident spoločnosti prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) (Obrázok 1) v spoluprácisoSlovenskou angiologickou spoločnosťou (SAS, prezident spoločnosti doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH – pri jeho absencii zastúpený prof. MUDr. Vierou Štvrtinovou, PhD.) SLS.  

Obrázok 1. Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. počas otváracieho prejavu konferencie venovanej 6. Svetovému dňu trombózy

Akcia bola tiež organizovaná pod záštitou Dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK), prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. (Obrázok 2) a primátora mesta Martin prof. MUDr. Jána Danka, CSc.  

Obrázok 2. Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. počas otváracieho prejavu konferencie venovanej 6. Svetovému dňu trombózy

Ako upozorňujú aj informácie v oficiálnych materiáloch kampane SDT, nanešťastie stále platí, že 1 zo 4 ľudí celosvetovo zomiera na komplikácie trombózy (1). Preto pri príležitosti výročia narodenia profesora Rudolfa Virchowa – lekára, ktorý významne  prispel k opisu etiopatogenézy trombózy chcela organizujúca spoločnosť upozorniť na rizikové faktory a protrombotické klinické situácie, diagnostické a liečebné možnosti trombózy a najmä spôsoby prevencie venózneho tromboembolizmu (VTE).  

Od 1. októbra 2019 boli v rôznych častiach mesta Martin umiestnené informačné citylighty podporujúce nadchádzajúci 6. SDT.

Okrem toho boli informácie o trombóze a 6. SDT dostupné v článkoch miestnych novín MY Turčianske noviny a na webovej stránke mesta Martin martin.sk.

Fakty o pripravovaných aktivitách a o život ohrozujúcom tromboembolizme boli opakovane vysielané počas denného programu Rádia Rebeca. Následne sa interview o udalostiach venovaných 6. SDT a problematike trombózy v tomto rádiu zúčastnila MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. (Obrázok 3).

Obrázok 3. MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. v Rádiu Rebeca

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD. diskutoval o rizikových faktoroch a základných údajoch o trombóze, ako aj o plánovaných aktivitách organizovaných pri príležitosti 6. SDT s ľuďmi z publika v rámci Dámskeho klubu v Rádiu a televízii Slovenska (RTVS) a TV Turiec (Obrázok 4).

Obrázok 4. MUDr. Tomáš Šimurda, PhD. v Rádiu a televízii Slovenska

6. SDT je tiež prezentovaný aj na Facebooku.

Počas SDT mali ľudia možnosť pýtať sa a diskutovať o témach spojených s trombózou v informačných stánkoch pri vstupe do Univerzitnej nemocnice v Martine, v centre Martina  a pred Slovenským komorným divadlom (Obrázok 5).

Obrázok 5. Ľudia získavajúci informácie o trombóze v informačných stánkoch

Počas tohto dňa mali tiež miestni obyvatelia možnosť poradiť sa a konzultovať ich zdravotné problémy týkajúce sa tromboembolizmu vrátane jeho prevencie, symptómov,  diagnostiky a liečby s lekármi Národného centra hemostázy a trombózy (NCHT) v Martine.

Potreba pohybu ako jednoduchej a dostupnej metódy prevencie trombózy bola zvýraznená vo forme rekreačného Behu proti trombóze so štartom blízko nákupného centra  Galéria v Martine, podporovaná bývalým reprezentantom Slovenska v atletike Mgr. Pavlom Zemkom.

Obrázok 6. Beh proti trombóze

Cvičenie v telocvični bola ďalšia z pohybových aktivít v rámci programu 6. SDT. Ľudia mali možnosť cvičiť v partnerských fitness centrách a zlepšovať ich fyzickú kondíciu v Mestskej plavárni Martin. Príklady efektívnych a jednoduchých cvičení boli ukázané aj starším ľuďom v miestnom Senior klube.

Obyvatelia mesta Martin si tiež mohli objednať jedlo pripravené podľa zdravého menu vo vybraných reštauráciách.

Seniori, ktorí sú súčasne študentmi „Univerzity tretieho veku“ JLF UK a študenti 7. Ročníka 8-ročného gymnázia Jozefa Lettricha v Martine si mohli vypočuť prednášky MUDr. Ivany Plameňovej, PhD., MBA o rizikových faktoroch a okolnostiach vývoja VTE, naučiť sa vyskúšať si poskytnutie prvej pomoci pri kardio-pulmo-cerebrálnej resuscitácii podľa rady profesionálnych inštruktorov (Obrázok 7-9).

Obrázok 7. Účastníci „Univerzity tretieho veku“ JLF UK a študenti 7. ročníka 8-ročného gymnázia Jozefa Lettricha v Martine
Obrázok 8. Ukážka prvej pomoci a kardio-pulmo-cerebrálnej resuscitácie
Obrázok 9. MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA počas svojej prednášky

Príklad dôsledkov VTE na individuálny život človeka bol diskutovaný v interview s pacientom, u ktorého bol predtým diagnostikovaný VTE (Obrázok 10).

Obrázok 10. Interview s pacientom, ktorý prekonal epizódu VTE

Celodenný program so širokou škálou aktivít bol ukončený odborným programom pre lekárov, laboratórnych pracovníkov, farmaceutov a ďalších zdravotníckych zamestnancov v Hoteli Turiec v Martine vo forme konferencie.  

Úvod konferencie patril príhovorom Dekanky JLF UK prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc., ekonomického riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Martine Ing. Stanislava Škorňu a Prezidenta SSHT prof. MUDr. Petra Kubisza, DrSc.

Prvá sekcia programu bola zložená z prezentácií kazuistík pacientov s krvácavou poruchou hemostázy, u ktorých sa vyvinula trombotická epizóda alebo pacientov s prejavmi trombózy a krvácania. Tieto prednášky boli považované za čiastočne kontroverzné, keďže celosvetovo existuje veľa publikácií o krvácavých komplikáciách liečby antitrombotickými liekmi, ale len niekoľko prípadov pacientov s krvácavou poruchou hemostázy a trombózou. Prednášajúcimi boli MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. (obaja z Národného centra hemostázy a trombózy (NCHT), Martin, Slovenská republika), prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. (II. Interná klinika Lekárskej fakulty v Bratislave Univerzity Komenského v Bratislave, Prorektorka pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika) a prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (IV. Interná hematologická klinika Lekárskej fakulty v Hradci Králové, Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika) (Obrázok  11 a 12).   

Obrázok 11. MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. a MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.
Obrázok 12. Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. a prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

V sekcii zameranej na trombózu a trombofíliu doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD. (NCHT, Martin, Slovenská republika) prezentoval prehľad genetiky syndrómu lepivých doštičiek a problematiku paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrie ako ďalšej možnej príčiny vzniku trombózy. MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. (NCHT, Martin, Slovenská republika) prednášala o využití heparínu s nízkou molekulovou hmotnosťou u pacientok s rizikovou tehotnosťou.

Manažment pacientov liečených priamymi perorálnymi antikoagulanciami (direct oral anticoagulants – DOACs) bol témou prednášky doc. MUDr. Miroslavy Dobrotovej, PhD. (NCHT, Martin, Slovenská republika). Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. (Ambulancia hemostázy a trombózy, Alpha Medical, s.r.o., Košice, Slovenská republika) diskutovala o komplikáciách užívania DOACs a MUDr. Juraj Chudej, PhD. (NCHT, Martin, Slovenská republika) o použití DOACs v manažmente VTE u pacientov s malignitou.

Možnosti zvrátenia účinku DOACs z neurologického pohľadu boli témou prednášky MUDr. Michala Kováčika (Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika). Doc. MUDr. Matej Samoš, PhD. a MUDr. Tomáš Bolek (obaja z I. Internej kliniky JLF UK a Univerzitnej nemocnice v Martine, Martin, Slovenská republika) diskutovali o vybraných otázkach liečby pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení liečených liekmi zo skupiny DOACs zo strany kardiológa. 

            Na záver odborného programu prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a Univerzitnej nemocnice v Martine prof. MUDr. Ján Staško, PhD. poďakoval všetkým prítomným za účasť a súčasne ich pozval na 7. SDT, ktorý sa tradične uskutoční v októbri 2020 v Martine.

Literatúra:

1.         World Thrombosis Day – Know the facts: know thrombosis [cit. 2019-10-29]. Dostupné na internete: http://www.worldthrombosisday.org/issue/thrombosis/

Najnovšie články

Svetový deň trombózy 2023

Martin Stránka podujatia s možnosťou prihlasovania: https://svetovydentrombozy.jlfuk.sk/ Termín:                                               25. október 2023 – STREDA PODUJATIE PRE Univerzitu tretieho veku (UTV) A VEREJNOSŤ Konferenčná sála VARIO 10:00...

Inovované odporúčanie pre tromboprofylaxiu u pacientov s COVID-19

Inovované odporúčanie si môžete prečítať tu: Odporúčania TROMBOPROFYLAXIE IIStiahnuť

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou (miesto konania: hotel Victoria, Martin, 18.-20.5.2023) Podrobnosti Začiatok: 18 mája Koniec: 20 mája Webstránka: https://www.martinhemostaza2023.sk/ Miesto udalosti hotel...

Zomrel prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc, popredný a medzinárodne uznávaný slovenský výskumník a vedec, hematológ a transfúziológ.

Prof. Kubisz sa narodil 13.6.1942 v Třinci. Už ako študent miloval chémiu a ako 12-ročnému mu otec kúpil mikroskop, ktorý ho potom neopustil počas celého ďalšieho života....