Slovenská spoločnosť
hemostázy a trombózy

Najnovšie články

Staršie články

The 6th World Thrombosis Day in the Slovak Republic

Lucia Stančiaková, MD, PhD., Peter Kubisz, prof., MD, DSc., Ján Staško, prof. MD, PhD. National Centre of Haemostasis and Thrombosis, Department of Haematology and Transfusiology, Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin (JFM CU), Martin University Hospital, Martin, Slovak Republic On 8 October 2019, the activities on behalf...

Šiesty Svetový deň trombózy na Slovensku

8. októbra 2019 sa v Martine uskutočnili aktivity v rámci 6. Svetového dňa trombózy (World Thrombosis Day (SDT)) na Slovensku. Udalosť bola tradične organizovaná pod záštitou Medzinárodnej spoločnosti pre hemostázu a trombózu (International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)), špecializovaným garantom na Slovensku bola Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu (SSHT, prezident spoločnosti prof....

6. svetový deň trombózy

Už 6. ročník svetového dňa trombózy sa konal 8.10.2019 formou informačných stánkov a city-lightov na námesti mesta Martin, od obeda začínajú prednášky, prezentácie a kurzy KPCR v hoteli Turiec, sala Vario, a aktivity v partnerských inštitúciach v Martine s aktivitami najmä pre laickú verejnosť...

Členka výboru SSHT prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave pre rozvoj a kvalitu UK. Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., sa narodila 17. februára 1958. V roku 1983 absolvovala štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) s vyznamenaním...

Chystá sa XXVI. Česko-slovenská konferencia o trombóze a hemostáze

www.hemostaza2019.cz 16. - 18. mája 2019Hradec KrálovéKongresové centrum Aldis Usporiadatelia Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové Prezidenti konferencie: Prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc. Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. Organizačný sekretariát +420 224 942 575 hemostaza2019@cbttravel.cz +420 224 942...

5. svetový deň trombózy

Záštitu nad podujatím prevzal dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Ján Danko, CSc. Po otváracom príhovore prof. MUDr. Jána Danka, CSc., a MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA, nasledoval prvý blok prednášok, v rámci ktorého pre-zident SSHT prof. MUDr. Peter...

Administrácia