Slovenská spoločnosť
hemostázy a trombózy

Najnovšie články

Staršie články

XXV. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

Hlavnou témou konferencie bola tento rok fyziológia a patofyziológia he-mostázy, vrodené a získané trombofilné a krvácavé stavy vrátane príspevkov týka-júcich sa hemofílie, inhibítorov a imuno-tolerančnej liečby (ITI), vrodených porúch fibrinogénu, von Willebrandovej choroby a zriedkavých krvácavých porúch, život ohrozujúceho krvácania, koagulačných...

4. Svetový deň trombózy

Druhý októbrový týždeň sa mesto Martin zapojilo do celosvetovej kampane Svetový deň trombózy 2017. Ulice zaplnili dobrovoľníci a študenti medicíny s cieľom priblížiť ľuďom základné informácie o trombóze, o rizikách, ktoré prináša a tiež o jej prevencii. Laická ...

XXIII. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

V dňoch 19. – 21. mája 2016 sa v Martine konala XXIII. Slovensko-Česká konferencia o he-mostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. Podujatiu sa dostalo osobitného uznania aj zo strany štátnych...

Tretí Svetový deň trombózy na Slovensku

V dňoch 12. – 13. októbra 2016 sa v Martine znova uskutočnili aktivity v rámci globálnej iniciatívy tretieho Svetového dňa trombózy (SDT). Akcia bola organizovaná Medzinárodnou spoločnosťou pre trombózu...

Zo XVII. Slovensko-Českej konferencie o hemostáze a trombóze v Martine

V dňoch 20. – 22. mája 2010 sa v Martine konala XVII. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze už tradične obohatená ...

Venujte nám 2% z dane

Vážení členovia a priatelia Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu v súčasnosti platná úprava zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov umožňuje už od 1.1.2002 podľa § 50 uvedeného zákona všetkým daňovníkom predložiť správcovi dane...

Administrácia