Výbor SSHT

Členovia výboru SSHT

Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

prezident

hematológia a transfuziológia, Martin

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

1. viceprezident

hematológia a transfuziológia, Košice

Ing.Terézia Gliganičová

2. viceprezident a hospodár

občianske združenie, Michalovce

MUDr.Petr Ornst

vedecký sekretár

hematológia a transfuziológia, Šaľa

Členovia

Doc.MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. profesor JLF UK

chirurgia, Martin

MUDr. Ivana Plameňová, PhD.

hematológia a transfuziológia, Martin

MUDr. Pavol Hollý PhD.

hematologia a transfuziologia, Martin

Prof.MUDr. Beata Drobná-Sániová,PhD.

anestéziológia a intenzívna medicína, Martin

MUDr. Juraj Chudej,PhD.

hematológia a transfuziológia, Martin

MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.

hematológia a transfuziológia, Martin

prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

angiológia, Bratislava

prof.MUDr. Ján Staško,PhD.

hematológia a transfuziológia, Martin

MUDr. Blanka Kalnášová

anestéziológia a intenzívna medicína, Košice

Čestní členovia

Prof. Ernesto Novoa, MD, PhD.

hematologia, Montevideo, Uruguaj

Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

hematologia, Hradec Králové, Česká republika

Prof.MUDr.Jan Kvasnička, DrSc.

hematologia, Praha, Česká republikaprof. Helmut Sinzinger

hematologia, Vieden, Rakusko