Časopis Vaskulárna medicína

ISSN 1338-0206

VASKULÁRNA MEDICÍNA
I.ročník časopisu

vychádza vo vydavateľstve SOLEN
v spolupráci so

– Slovenskou angiologickou spoločnosťou

– Slovenskou spoločnosťou cievnej chirurgie Slovenskej lekárskej spoločnosti

– Slovenskou spoločnosťou pre hemostázu a trombózu

– Pracovnou skupinou kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie pri Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS

VASKULÁRNA MEDICÍNA je recenzovaný postgraduálny interdisciplinárny lekársky časopis určený pre širokú odbornú lekársku verejnosť.
Zameriava sa na aktuálne otázky klinickej patofyziológie, diagnostiky, prevencie a liečby cievnych chorôb. Uverejňuje aj štandardné diagnosticko-terapeutické postupy a konsenzy slovenských odborných spoločností a správy z domácich i zahraničných odborných
kongresov a seminárov.

– Úvodné číslo časopisu 1/2009 + plné znenia článkov
– Obsah časopisu 1/2010 + plné znenia článkov
– Obsah časopisu 2/2010 + plné znenia článkov
– Obsah časopisu 3/2010 + plné znenia článkov
– Obsah časopisu 4/2010 + plné znenia článkov
– Obsah časopisu 1/2011 + plné znenia článkov
– Suplement – Povrchová tromboflebitída – diagnostika a liečba. Odporučenia
– Obsah časopisu 2/2011 + plné znenia článkov
– Obsah časopisu 3/2011 + plné znenia článkov
– Obsah časopisu 4/2011 + plné znenia článkov
– Suplement 2/2011
– Suplement 3/2011
– Suplement 4/2011
– Obsah časopisu 1-2/2012 + plné znenia článkov
– Obsah časopisu 3-4/2012 + plné znenia článkov
– Obsah časopisu 1/2013 + plné znenia článkov
– Obsah časopisu 2/2013 + plné znenia článkov
– Suplementum S2-CHORENIA AORTY + plné znenia článkov
– Suplementum S4-Laboratórne monitorovanie liečby NOAK + plné znenia článkov
– Obsah časopisu 1/2014 + plné znenia článkov
– Suplement 4-Vybrané abstrakty z BIRD 2014 + plné znenia článkov