Svetový deň trombózy 2023

Martin

Stránka podujatia s možnosťou prihlasovania:

https://svetovydentrombozy.jlfuk.sk/

Termín:                                               25. október 2023 – STREDA

PODUJATIE PRE Univerzitu tretieho veku (UTV) A VEREJNOSŤ

Konferenčná sála VARIO

10:00 – 12:30      PROGRAM PRE UTV A VEREJNOSŤ

10:00 – 10:05

Otvorenie, úvod do problematiky

doc. MUDr. Juraj Sokol. PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.,  MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

10:05 – 10:35

Príbeh pacienta s trombózou

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., Martin

10:35 – 11:00

Poznanie o trombóze

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

11:00 – 12:00

Akútna prvá pomoc, ukážky KPCR na výučbových modeloch

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD., MUDr. Zuzana Biringerová, Centrum medicínskeho vzdelávania JLF UK, Martin

12:00

Záver

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

12:00 – 12:30    PORADENSTVO PRE UTV A VEREJNOSŤ (predsálie)

Individuálne poradenstvo o trombóze

MUDr. Miroslava Drotárová,

MUDr. Kristína MáriaBeláková,

Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM a Národné centrum hemostázy a trombózy, Martin

Najnovšie články

Inovované odporúčanie pre tromboprofylaxiu u pacientov s COVID-19

Inovované odporúčanie si môžete prečítať tu: Odporúčania TROMBOPROFYLAXIE IIStiahnuť

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou (miesto konania: hotel Victoria, Martin, 18.-20.5.2023) Podrobnosti Začiatok: 18 mája Koniec: 20 mája Webstránka: https://www.martinhemostaza2023.sk/ Miesto udalosti hotel...

Zomrel prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc, popredný a medzinárodne uznávaný slovenský výskumník a vedec, hematológ a transfúziológ.

Prof. Kubisz sa narodil 13.6.1942 v Třinci. Už ako študent miloval chémiu a ako 12-ročnému mu otec kúpil mikroskop, ktorý ho potom neopustil počas celého ďalšieho života....

XXVIII. Česko-slovenská konferencia o trombóze a hemostáze s medzinárodnou účasťou a XX. Česko-slovenská konferencia laboratórnej hematológie

14.-16.9.2022 v Hradci Králove sa bude organizovať XXVIII. Česko-slovenská konferencia o trombóze a hemostáze s medzinárodnou účasťou a XX. Česko-slovenská konferencia laboratórnej hematológie v...