Členka výboru SSHT prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave pre rozvoj a kvalitu UK.

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., sa narodila 17. februára 1958. V roku 1983 absolvovala štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) s vyznamenaním a s Cenou ministra školstva SR. Po skončení vysokoškolského štúdia sa zamestnala na II. internej klinike LF UK, od roku 2016 pracuje na I. internej klinike LF UK. V roku 1990 obhájila titul kandidátky vied, v roku 1996 habilitovala a roku 2001 bola po inauguračnom konaní na UK vymenovaná za profesorku v odbore vnútorné choroby. Má špecializáciu z vnútorného lekárstva, kardiológie, angiológie a zo zdravotníckeho manažmentu a financovania. Je uznávanou odborníčkou v angiológii, 15 rokov pracovala vo funkcii predsedníčky Slovenskej angiologickej spoločnosti (S. A. S. SLS), je členkou výboru International Union of Angiology, koeditorkou časopisu International Angiology. V rokoch 2011 – 2015 bola prodekankou LF UK pre vedu a výskum, doktorandské štúdium, grantovú problematiku a ŠVOČ a v rokoch 2015 – 2019 bola prodekankou LF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Od februára 2019 je prorektorkou UK.

Zdroj: https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie/prorektorka-pre-rozvoj-a-kvalitu/

Najnovšie články

Svetový deň trombózy 2023

Martin Stránka podujatia s možnosťou prihlasovania: https://svetovydentrombozy.jlfuk.sk/ Termín:                                               25. október 2023 – STREDA PODUJATIE PRE Univerzitu tretieho veku (UTV) A VEREJNOSŤ Konferenčná sála VARIO 10:00...

Inovované odporúčanie pre tromboprofylaxiu u pacientov s COVID-19

Inovované odporúčanie si môžete prečítať tu: Odporúčania TROMBOPROFYLAXIE IIStiahnuť

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou (miesto konania: hotel Victoria, Martin, 18.-20.5.2023) Podrobnosti Začiatok: 18 mája Koniec: 20 mája Webstránka: https://www.martinhemostaza2023.sk/ Miesto udalosti hotel...

Zomrel prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc, popredný a medzinárodne uznávaný slovenský výskumník a vedec, hematológ a transfúziológ.

Prof. Kubisz sa narodil 13.6.1942 v Třinci. Už ako študent miloval chémiu a ako 12-ročnému mu otec kúpil mikroskop, ktorý ho potom neopustil počas celého ďalšieho života....