Členka výboru SSHT prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave pre rozvoj a kvalitu UK.

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., sa narodila 17. februára 1958. V roku 1983 absolvovala štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) s vyznamenaním a s Cenou ministra školstva SR. Po skončení vysokoškolského štúdia sa zamestnala na II. internej klinike LF UK, od roku 2016 pracuje na I. internej klinike LF UK. V roku 1990 obhájila titul kandidátky vied, v roku 1996 habilitovala a roku 2001 bola po inauguračnom konaní na UK vymenovaná za profesorku v odbore vnútorné choroby. Má špecializáciu z vnútorného lekárstva, kardiológie, angiológie a zo zdravotníckeho manažmentu a financovania. Je uznávanou odborníčkou v angiológii, 15 rokov pracovala vo funkcii predsedníčky Slovenskej angiologickej spoločnosti (S. A. S. SLS), je členkou výboru International Union of Angiology, koeditorkou časopisu International Angiology. V rokoch 2011 – 2015 bola prodekankou LF UK pre vedu a výskum, doktorandské štúdium, grantovú problematiku a ŠVOČ a v rokoch 2015 – 2019 bola prodekankou LF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Od februára 2019 je prorektorkou UK.

Zdroj: https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie/prorektorka-pre-rozvoj-a-kvalitu/

Najnovšie články

6. svetový deň trombózy

Už 6. ročník svetového dňa trombózy sa konal 8.10.2019 formou informačných stánkov a city-lightov na námesti mesta Martin, od obeda začínajú prednášky,...

Členka výboru SSHT prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave pre rozvoj a kvalitu UK. Prof. MUDr....

Chystá sa XXVI. Česko-slovenská konferencia o trombóze a hemostáze

www.hemostaza2019.cz 16. - 18. mája 2019Hradec KrálovéKongresové centrum Aldis Usporiadatelia

5. svetový deň trombózy

Záštitu nad podujatím prevzal dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Ján Danko,...